Obiekty zrealizowane

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym z infrastrukturą techniczną w tym: wewnętrzne instalacje sanitarne  przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.

Budynek C i D

INWESTOR: ALKOP DEWELOPER RZESZÓW

Zakres robót:

– instalacje sanitarne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, instalacja hydrantowa.

Termin realizacji: marzec 2019 rok – marzec 2020 rok

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym W Rzeszowie ul.Urocza 10 B

INWESTOR: N.G.Development – wartość 650 000,00 zł

Zakres robót: instalacja wod.-kan., instalacja c.o., instalacja p.poż. hydrantowa, wentylacja bytowa, mechaniczna mieszkań wentylacja mechaniczna garażu.

Termin realizacji: 10.2020 do 05.2021

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny  w Trzebownisku

INWESTOR: FIRBUD Sp. z o.o. Sp.K.

Wartość: 440 000,00 zł

Zakres robót:

– instalacja wod.-kan.,

– instalacja c.o.,

– instalacja gazowa z kotłami w mieszkaniach.

termin realizacji 05.2021 do 12.2021 r

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Uroczej 4 w Rzeszowie

INWESTOR: BB INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. ul.Dobra 40, 00-344 Warszawa

Zakres robót :

– instalacje sanitarne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, instalacja hydrantowa, wentylacja mechaniczna mieszkań, komórek lokatorskich i garażu.

Termin realizacji: listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Kard.Karola Wojtyły w Rzeszowie

INWESTOR: Firma Budowlana „FIRBUD” Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 36-001 Trzebownisko 931

Zakres robót :

– instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

– instalacja centralnego ogrzewania,

– montaż kotłów kondensacyjnych w mieszkaniach,

– instalacja gazowa,

– instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań, komórek lokatorskich, pomieszczeń technicznych i garażu.

Termin realizacji: lipiec 2020 r. – marzec 2021 r.

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY  MARMA POLSKIE FOLIE  W KAŃCZUDZE

INWESTOR : MARMA POLSKIE FOLIE  W KAŃCZUDZE

Wartość : 231 000,00 zł

Zakres robót :

– instalacje sanitarne : wodno-kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa, instalacja hydrantowa, wyposażenie w “biały montaż”.

Termin realizacji : wrzesień 2019 r. – kwiecień 2020 r.

 

BUDYNEK SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W RUDNEJ MAŁEJ

INWESTOR : NOWE TECHNIKI MEDYCZNE SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RODZINY  SP. Z O.O. RUDNA MAŁA

Wartość : 681 899,00 zł

Zakres robót :

– instalacje sanitarne : wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, kotłownia kaskadowa, wyposażenie w “biały montaż”.

Termin realizacji : czerwiec 2021 r. – styczeń 2022 r.

 

BUDYNEK BIUROWO-HANDLOWO-USŁUGOWY PRZY UL.KAROWEJ W RZESZOWIE

INWESTOR : IVEN Sp. z o.o. w Rzeszowie

Wartość : 192 500,00 zł

Zakres robót :

– instalacje sanitarne : instalacja chłodu do klimakonwektorów, instalacja ciepła technologicznego do klimakonwektorów.

Termin realizacji: marzec 20222 r. – czerwiec 2022 r.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Uroczej 4 w Rzeszowie

INWESTOR: BB INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. ul.Dobra 40, 00-344 Warszawa

Zakres robót :

– instalacje sanitarne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, instalacja hydrantowa, wentylacja mechaniczna mieszkań, komórek lokatorskich i garażu.

Termin realizacji: listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz z garażem podziemnym przy ul. Strażackiej w Rzeszowie

INWESTOR: INVEST DEVELOPMENT w Rzeszowie ul.Moniuszki 4

Zakres robót :

– instalacja wody zimnej i ciepłej,

– instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

– instalacja centralnego ogrzewania,

– instalacja hydrantowa,

– instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań, komórek lokatorskich i garażu,

– instalacja gazowa wraz z kotłownią gazową.

Termin realizacji: lipiec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym z infrastrukturą techniczną w tym: wewnętrzne instalacje sanitarne  przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.

Budynek A i B

INWESTOR: ALKOP DEWELOPER RZESZÓW

Zakres robót:

– instalacje sanitarne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, instalacja hydrantowa.

Termin realizacji: marzec 2019 rok – marzec 2020 rok

Budynek biurowo – handlowo – usługowy z instalacjami wewnętrznymi z lokalizowany przy ul. Karowej w Rzeszowie.

INWESTOR: MK-INVEST Sp. z o.o. Sp. K.

Zakres robót:

– instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej; wyposażenie sanitariatów w “biały montaż”

– wewnętrzna instalacja hydrantowa

– wewnętrzna kanalizacja deszczowa podciśnieniowa i grawitacyjna

Termin realizacji: czerwiec 2019 r – styczeń 2020 r.

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektów budowlanych Zakładu Produkcyjnego “Marma Polskie Folie” przy ulicy Płachcińskiego w Kańczudze.

INWESTOR: MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.

Zakres robót:

– instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z montażem wyposażenie sanitariatów w “biały montaż”

– wewnętrzna instalacja hydrantowa

– wewnętrzna kanalizacja deszczowa podciśnieniowa i grawitacyjna

Termin realizacji: sierpień 2019 r – grudzień 2019 r.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 2 przy ul. Makuszyńskiego w Rzeszowie.

INWESTOR: JCW DEWELOPER

Zakres robót: 

– instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań i garaży.

Termin realizacji: październik – listopad 2017 roku

Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 3 przy ul. Makuszyńskiego w Rzeszowie.

INWESTOR : JCW DEWELOPER

Zakres robót:

– instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań i garaży

Termin realizacji: marzec – wrzesień 2018 roku

Budynek usługowo-magazynowy wraz z wewnętrznymi instalacjami w Tajęcinie.

INWESTOR: MOTORES RZESZÓW

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie podłogowe, instalacja gazowa,  kotłownia gazowa , instalacja ogrzewania nagrzewnicami gazowymi, ciepło technologiczne, wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna.

Termin realizacji: listopad 2017 rok – marzec 2018 roku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym wielostanowiskowym, małą architekturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkiem przy ul. Zacisznej 13 w Rzeszowie.

INWESTOR: SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”

Zakres robót:

-instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, centralne ogrzewanie, węzły c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej mieszkań, komórek lokatorskich, pomieszczeń technicznych i przedsionków garaży.

Termin realizacji: listopad 2017 rok – grudzień 2018 roku

Przebudowa budynku laboratorium zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie.

INWESTOR: MPWiK Rzeszów

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

– instalacje elektryczne

– wyposażenie pomieszczeń – „pod klucz”.

Termin realizacji: listopad 2018 rok – luty 2019 roku

Budynek kabiny sortowniczej zlokalizowanej w hali sortowni w Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie.

INWESTOR: MPGK RZESZÓW

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : instalacja ciepła technologicznego wraz z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi.

Termin realizacji: grudzień 2018 roku

Budynek w zabudowie zwartej handlowo – usługowej z częścią gastronomiczno- hotelową i mieszkalną, z garażem podziemnym dwukondygnacyjnym z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Armii Krajowej w Rzeszowie.

INWESTOR: INVEST DEVELOPMENT Rzeszów

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepło technologiczne i instalacja hydrantowa.

Termin realizacji: sierpień  2018 rok – kwiecień 2019 roku

Budynek usługowo – magazynowo – biurowy przy ul. Mieszka I 73 A w Rzeszowie.

INWESTOR: ENFORMATIC RZESZÓW

Zakres robót: 

– przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

– instalacje sanitarne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, centralne    ogrzewanie, gaz i kotłownia.

Termin realizacji: sierpień 2018 rok – lipiec 2019 rok

Budynek produkcyjno – biurowy wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą techniczną w Tajęcinie.

INWESTOR: VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, instalacja gazowa,  dwie kotłownie gazowe, ciepło technologiczne, instalacja hydrantowa, sprężarkownia, instalacja sprężonego  powietrze.

Termin realizacji: luty 2019 rok – czerwiec 2019 rok

Budynek usługowo – biurowo – handlowy przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie.

INWESTOR: REX-DEVELOPMENT S.C.

Zakres robót:

– wewnętrzna instalacja hydrantowa

Termin realizacji: sierpień 2019 r – wrzesień 2019 r