Obiekty w trakcie realizacji

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym z infrastrukturą techniczną w tym: wewnętrzne instalacje sanitarne  przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.

Budynek C i D

INWESTOR: ALKOP DEWELOPER RZESZÓW

Zakres robót:

– instalacje sanitarne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, instalacja hydrantowa.

Termin realizacji: marzec 2019 rok – marzec 2020 rok


Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym W Rzeszowie ul.Urocza 10 B

INWESTOR: N.G.Development – wartość 650 000,00 zł

Zakres robót: instalacja wod.-kan., instalacja c.o., instalacja p.poż. hydrantowa, wentylacja bytowa, mechaniczna mieszkań wentylacja mechaniczna garażu.

Termin realizacji: 10.2020 do 05.2021


Budynek mieszkalny wielorodzinny  w Trzebownisku

INWESTOR: FIRBUD Sp. z o.o. Sp.K.

Wartość: 440 000,00 zł

Zakres robót:

– instalacja wod.-kan.,

– instalacja c.o.,

– instalacja gazowa z kotłami w mieszkaniach.

termin realizacji 05.2021 do 12.2021 r


Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Uroczej 4 w Rzeszowie

INWESTOR: BB INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. ul.Dobra 40, 00-344 Warszawa

Zakres robót :

– instalacje sanitarne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, instalacja hydrantowa, wentylacja mechaniczna mieszkań, komórek lokatorskich i garażu.

Termin realizacji: listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r.


 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Kard.Karola Wojtyły w Rzeszowie

INWESTOR: Firma Budowlana „FIRBUD” Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 36-001 Trzebownisko 931

Zakres robót :

– instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

– instalacja centralnego ogrzewania,

– montaż kotłów kondensacyjnych w mieszkaniach,

– instalacja gazowa,

– instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań, komórek lokatorskich, pomieszczeń technicznych i garażu.

Termin realizacji: lipiec 2020 r. – marzec 2021 r.