Obiekty w trakcie realizacji

BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO USŁUGOWY W KROŚNIE PRZY UL. SKŁADOWEJ 6

INWESTOR : TBS KROSNO

Wartość : 762 000,00 zł

Zakres robót :

– instalacje sanitarne : wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wymiennikownia.

Termin realizacji : grudzień 2021 r. – wrzesień 2022 r.

 

Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej z budynkiem biurowo-socjalno-technicznym 

INWESTOR : FORMAPLAN KOMPONENTY SP. Z O.O. MIELEC

WARTOŚĆ : 530 000,00 ZŁ

Zakres robót :

– instalacje sanitarne : wodno-kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa, instalacja hydrantowa, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wymiennikownia.

Termin realizacji : kwiecień 2022 r. – lipiec 2022 r.

 

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 4 W RZESZOWIE PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO

INWESTOR : JCW DEWELOPER RZESZÓW

Wartość : 249 000,00 zł

Zakres robót :

– instalacje sanitarne : wentylacja mechaniczna mieszkań, komórek, pomieszczeń technicznych i garażu. wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wymiennikownia.

Termin realizacji : wrzesień 2021 r. – wrzesień 2022 r.

 

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W TRZEBOWNISKU

INWESTOR : FIRBUD Janusz Firlej Sp. k.

Wartość : 440 000,00 zł

Zakres robót :

– instalacje sanitarne : instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, montaż kotłów w mieszkaniach wraz ze zbiorczym odprowadzeniem spalin.

Termin realizacji : czerwiec 2021 r. – sierpień 2022 r.