Instalacje wodno-kanalizacyjne

 • Instalacje wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych, stali nierdzewnej, z tworzywa PEX i PE,
 • Instalacje hydrantowe i p.poż. z rur stalowych ocynkowanych,
 • Instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC, PP oraz niskoszumowej,
 • Instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC i PEHD podciśnieniowej,
 • Instalacje kanalizacji technologicznej z rur PVC.

Instalacje centralnego ogrzewania

 • Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowe,
 • Instalacje centralnego ogrzewania podłogowe,
 • Instalacje centralnego ogrzewania aparatami grzewczo-wentylacyjnymi,
 • Instalacje ciepła technologicznego,
 • Kotłownie
 • Węzły c.o. i c.w.u.

Instalacje gazowe

 • Instalacje wewnętrzne gazowe

Wentylacja mechaniczna

 • Wentylacje mechaniczna mieszkań, pomieszczeń produkcyjno-usługowych,
 • Wentylacja mechaniczna garaży.

Instalacje przemysłowe

 • Instalacje sprężonego powietrza,
 • Instalacje gazów technicznych.