Gala Finałowa Konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2018 oraz symboliczne otwarcie nowej siedziby Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Miło nam poinformować, że nasza firma była jedną z wielu firm sponsorujących to ważne wydarzenie dla środowiska podkarpackich inżynierów oraz całej społeczności województwa podkarpackiego. To ważne wydarzenie odbyło się w dniu 20 września w nowej siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 289 i była połączona z uroczystym otwarciem obiektu.

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia to wynik wspólnej pracy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych:

– Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie

– Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki

– Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski

– Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie

– Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wśród znamienitych gości przybyłych na Galę znaleźli się: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Aleksandra Mądry-Drzał – Główny Specjalista w Departamencie Organizacyjno- Prawnym Urzędu Marszałkowskiego, Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Marek Bajdak – Dyrektor Wydziału Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Sopel – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, Janusz Dobrzański – Prezes NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Rzeszowie, dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, prof. PRz – Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunków Budownictwa oraz Architektury, dr Tomasz Pytlowany – Kierownik Zakładu Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, dr inż. Zygmunt Rawicki – Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Mieczysław Molencki – Zastępca Przewodniczącego Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Bogusław Barłog – Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB, Filip Pachla – Skarbnik Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Galę budowy Roku Podkarpacia 2018 objęli honorowym patronatem: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Prezes PIIB, Prezes NOT w Rzeszowie.

Patronat medialny objęli: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, gazeta codzienna Nowiny oraz portal regionalny województwa podkarpackiego Nowiny 24.

Więcej o nagrodzonych obiektach można przeczytać w wydanym z tej okazji katalogu, zamieszczonym na stronie internetowej PDK OIIB www.inzynier.rzeszow.pl

Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć inwestycyjnych jednostek inwestorskich, projektowych i wykonawczych działających na Podkarpaciu. Pomimo, że nie startowaliśmy w tym konkursie to jednak chcieliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Może za rok wystartujemy, a może i nasza realizacja zdobędzie tytuł budowa roku podkarpacia.