Obiekty zrealizowane

Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 2 przy ul. Makuszyńskiego w Rzeszowie.

INWESTOR: JCW DEWELOPER

Zakres robót: 

– instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań i garaży.

Termin realizacji: październik – listopad 2017 roku

Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 3 przy ul. Makuszyńskiego w Rzeszowie.

INWESTOR : JCW DEWELOPER

Zakres robót:

– instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań i garaży

Termin realizacji: marzec – wrzesień 2018 roku

Budynek usługowo-magazynowy wraz z wewnętrznymi instalacjami w Tajęcinie.

INWESTOR: MOTORES RZESZÓW

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie podłogowe, instalacja gazowa,  kotłownia gazowa , instalacja ogrzewania nagrzewnicami gazowymi, ciepło technologiczne, wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna.

Termin realizacji: listopad 2017 rok – marzec 2018 roku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym wielostanowiskowym, małą architekturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkiem przy ul. Zacisznej 13 w Rzeszowie.

INWESTOR: SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”

Zakres robót:

-instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, centralne ogrzewanie, węzły c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej mieszkań, komórek lokatorskich, pomieszczeń technicznych i przedsionków garaży.

Termin realizacji: listopad 2017 rok – grudzień 2018 roku

Przebudowa budynku laboratorium zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie.

INWESTOR: MPWiK Rzeszów

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

– instalacje elektryczne

– wyposażenie pomieszczeń – „pod klucz”.

Termin realizacji: listopad 2018 rok – luty 2019 roku

Budynek kabiny sortowniczej zlokalizowanej w hali sortowni w Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie.

INWESTOR: MPGK RZESZÓW

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : instalacja ciepła technologicznego wraz z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi.

Termin realizacji: grudzień 2018 roku

Budynek w zabudowie zwartej handlowo – usługowej z częścią gastronomiczno- hotelową i mieszkalną, z garażem podziemnym dwukondygnacyjnym z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Armii Krajowej w Rzeszowie.

INWESTOR: INVEST DEVELOPMENT Rzeszów

Zakres robót:

– instalacje sanitarne : woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepło technologiczne i instalacja hydrantowa.

Termin realizacji: sierpień  2018 rok – kwiecień 2019 roku

Budynek usługowo – magazynowo – biurowy przy ul. Mieszka I 73 A w Rzeszowie.

INWESTOR: ENFORMATIC RZESZÓW

Zakres robót: 

– przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

– instalacje sanitarne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, centralne    ogrzewanie, gaz i kotłownia.

Termin realizacji: sierpień 2018 rok – lipiec 2019 rok